cz en

 individuální domy

pro koho jsou určeny 

Individuální domy jsou určeny pro klienty, kteří mají jasnou představu o tom, jak by měl vypadat jejich dům nebo kteří chtějí nechat architekta, aby na konkrétní pozemek navrhnul dům podle jejich představ. V obou případech se architekt neobejde bez úvodní schůzky, na které je potřeba definovat parametry domu - počet obyvatel domu, počet a velikosti místností, požadavky na dispoziční řešení, požadavky na umístění do pozemku, rozpočet apod. Výsledkem úvodní schůzky je zadání pro architektonickou studii, která definuje výsledný vzhled a funkci domu a tím i zadání pro další stupně projektování. Architekt spolupracuje s klientem a hájí jeho zájmy od první schůzky, přes přípravnou fázi a formou autorského dozoru i v průběhu realizace stavby až k předání dokončeného domu.

ukázky domů

          
Galerie individuálních domů od eco-arch.cz