cz en

 vlastnosti dřeva

BARVY DŘEVA
 

závisejí nejen na druhu stromu, z kterého ten který kousek dřeva pochází, ale i na půdních a životních podmínkách jednotlivých stromů a mohou se měnit.

TVRDOST
 

schopnost materiálů klást odpor proti vnikání jiných těles. Dřevo je měkké, polotvrdé, tvrdé a velmi tvrdé. Z našich dřev je asi nejtvrdší habrové a nejměkčí topolové.

PEVNOST
 

schopnost vzdorovat statickému namáhání. Mezi nejpevnější patří dřevo dubové a akátové, ale i třeba měkké olšové, pokud je trvale umístěno pod vodou.

HOUŽEVNATOST
 

schopnost odolávat dynamickému, rázovému namáhání. V tomto směru vyniká svou houževnatostí dřevo dubové.

PRUŽNOST
 

míra odporu, který klade materiál zatížení, jež ho ohýbá. Nejpružnější z našich dřev je dřevo jasanové, ke křehčím patří třeba švestkové.

TEXTURA
 

kresba dřeva, tvoří ji letokruhy, dřeňové paprsky apod. V každém pohledu je jiná.