cz en

 zajímavosti o dřevě

Dřevo je obnovitelný materiál, po vytěžení nám na stejném místě při minimální vložené energii vyroste za 100 let nová surovina, což je kratší doba než fyzická životnost správně provedených dřevostaveb.

Roční přírůst dřeva v českých lesích je přibližně 18 mil. m³, ročně se vytěží zhruba 14 – 15 mil. m³, ročně se tedy zvětší zásoby dřeva nejméně o 3 mil. m³. Zalesněná plocha naší republiky se za posledních 200 let zvětšila o celou třetinu. České lesy mají v současné době v zásobě asi 673 milionů metrů krychlových dřeva, k nimž každý rok přiroste dalších tři až šest milionů. Pro výrobu jedné průměrné dřevostavby se spotřebuje asi 65 metrů krychlových dřeva ve formě kulatiny. Jestliže každou vteřinu přiroste asi půl kubíku dřeva, pak netrvá ani dvě minuty, než v lese vyroste materiál na jeden dřevěný dům.

Mezi evropskými státy zaujímá naše republika 12. místo v lesnatosti (33,5 %), 4. místo v zásobě dřeva na 1 hektar (245,8 m³/ha) a 6. místo v ročním přírůstu na 1 ha (7,8 m3/ha). Spotřeba dřeva na jednoho obyvatele je přitom v ČR pouze 0,23 m³, USA 0,5 m³, Rakousku 0,62 m³ a Finsku 1,00 m³ Každých 80 let vyroste v Evropě na každou tříčlennou rodinu 240 m3 dřeva. Ze 140 m³, zpracovaných na užitkové dřevo, lze postavit kompletní dřevěný rodinný dům s kvalitní izolací a ze zbývajících 100 m³ lze vyrobit nábytek a řadu ostatních výrobků. Životnost kvalitně provedené dřevostavby je min 80 let, za tuto dobu nám vyroste nový les.

Podíl staveb na bázi dřeva na bytové výstavbě je v ČR jen 1 %, Německu 7 %, Rakousko, Švýcarsko 10 %, Velká Británie 15 %, Skotsko 50 %, Finsku, Norsku a Dánsku 60 %, USA 65 % a Kanadě 80 %