cz en

 kontrola prováděných prací

V průběhu realizace stavby v rámci autorského dozoru projektanta kontrolujeme soulad stavby s dokumentací, případně řešíme detaily, které jsou specifické pro každý projekt. Tento dozor nenahrazuje technický dozor investora neboli průběžnou kontrolu kvality prováděných prací a použitých materiálů, kontrolu dodržování harmonogramu, fakturace apod. Tyto služby jsme pro klienta schopni samozřejmě zajistit opět vyzkoušenými odborníky. Každá fáze realizace má svá specifika, a proto byste jich na stavbě mohli potkat více, nicméně vašim zástupcem a partnerem v každou chvíli realizace zůstaneme vždy pouze my.